• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor ubezpieczeń jest największym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr walutowy w Polsce. Dziś zabezpieczyć można niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. Najczęściej niemniej jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia komunikacyjne – innymi słowy ubezpieczenia od odpowiedzialności społecznej. Wyróżniamy trzy newralgiczne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tutaj ubezpieczenia oc chroni nas przed ciągami pieniężnymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie czy też mieniu podczas kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno tanie ubezpieczenia oc chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie zniszczone zlecone mienie, gdy błąd narazi klientów lub też pracowników na straty i tak dalej. Ostatnia wspólnota ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu intymnym: kiedy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia bądź zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.
źródło: hotelmak.pl, http://chorus-osensis.pl, www.woda-warszawa.pl, http://zaklikani.pl

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.